Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος