Από την Θεωρία στην πράξη Ownership Economy – Μια οικονομία που μας ανήκει

Από την Θεωρία στην πράξη Ownership Economy – Μια οικονομία που μας ανήκει

Από την Θεωρία στην πράξη

Ownership Economy – Μια οικονομία που μας ανήκει

 http://ownershipeconomy.net

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι ανεξάρτητες και αυτόνομες, αλλά μπορούν να ενωθούν για να σχηματίσουν ένα δίκτυο. Για να ξεπεράσουμε τους πρακτικούς περιορισμούς, πρέπει να αναπτύξουμε οργανώσεις υποστήριξης που επικεντρώνονται σε τρεις τομείς.

Ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας θα απαιτήσει υπομονή, αλλά αν στηριχθούμε στις καλές μικρές και απλές προσπάθειες μπορούν να φτάσουμε σε εξελιγμένα συστήματα.

H επιθυμία μας πρέπει να είναι, να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Η πηγή της αξιοπρέπειας είναι η αυτονομία, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική αυτονομία και αξιοπρέπεια, εκτός αν έχουμε τον έλεγχο και την ευθύνη των μέσων για την υποστήριξή μας.

Η επίτευξη της ιδιοκτησίας για κάθε πολίτη δεν είναι απλώς μια ατομική προσπάθεια, για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, πρέπει να συνεργαστούμε με άλλους στις κοινότητες.

Στις κοινότητες που εκτιμούν την αυτάρκεια προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον τοπικά όσο το δυνατόν περισσότερο και να απορρίψουν την εξωτερική βοήθεια που δεν είναι απολύτως απαραίτητη.

Το καπιταλιστικό σύστημα δημιουργεί πολλές ανεκπλήρωτες ανάγκες και ψευδείς διαιρέσεις και αυτά τα ζητήματα καταλήγουν να προβάλλονται στην κεντρική (πολιτική) σκηνή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο, τέτοιες ανάγκες να μην μπορούν να καλυφθούν τοπικά, μέσω της συνεργασίας ατόμων και επιχειρήσεων μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους πόρους για την συνεταιριστική οικοδόμηση σχολείων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, κέντρων Ε & Α και οργανώσεων κοινωνικών υπηρεσιών.

Όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η κοινωνία μπορούν να ξεπεραστούν, όταν οι άνθρωποι βάζουν τα μυαλά τους μαζί και σκέφτονται επινοητικότητα, με επιμονή και εφευρετικότητα.

Για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να ξέρουμε ποιοι είμαστε μαζί, αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την οικοδόμηση μιας συνεταιριστικής οργάνωσης ορίζοντας και ενισχύοντας τους κοινούς δεσμούς.

Ένας ενοποιητικός παράγοντας που ενώνει τους ανθρώπους σήμερα, η πιο ισχυρή επιρροή στην κοινωνία, είναι η σχέση εργασίας, καθώς οι άνθρωποι πηγαίνουν όπου υπάρχουν δουλειές, είναι η ανάγκη για απασχόληση που απομακρύνει τους ανθρώπους από τις κοινότητες τους.

Πρέπει να βρούμε τρόπους ενίσχυσης των τοπικών θεσμών και άλλων κοινωνικών δεσμών που αντικαθιστούν αυτή την ισχυρή σχέση εργασίας.

Στόχος μας πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τις τοπικές ομάδες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, στο τι μπορούν να επιτύχουν τα άτομα που εργάζονται εντός τοπικών ομάδων για να βοηθήσουν κάθε μέλος και να επιτύχουν αυτές οι ομάδες, και αυτές με τη σειρά τους να μπορούν να συνεργαστούν με άλλες ομάδες που οδηγούν σε συνεταιριστικά δίκτυα τα οποία είναι αποκεντρωμένα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, αλλά μπορούν να ενοποιηθούν για να αξιοποιήσουν μια οικονομία κλίμακας όταν είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ευημερία κάθε οργάνωσης μέλους.

Οπότε εάν θέλουμε να γίνει κάτι από αυτά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σχηματίσουμε ομάδες μελέτης που θα συναντιόμαστε προσωπικά σε τακτική βάση και θα μαθαίνουμε για τις συνεταιριστικές αρχές.

Αυτές οι ομάδες μελέτης μπορούν τελικά να οδηγήσουν στην δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων από  φιλόδοξους συνεταιριστές.

Μερικές φορές ξεκινούν με την συζήτηση για συγκεκριμένες δομές και στρατηγικές, αλλά στην αρχή είναι πιο σημαντικό να βεβαιωθεί ότι είμαστε σύμφωνοι με τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους, το επόμενο βήμα είναι πως θα ξεκινήσουμε μια επιχείρηση.

Στις ομαδικές μας συζητήσεις αξιολογούμε τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην κοινότητά μας και εντοπίζουμε τους πιθανούς πόρους που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, επιλέγουμε μια δομή της επιχείρησης, κάνουμε σχέδια και στην συνέχεια, εκτελούμε αυτά τα σχέδια.

Είναι αυτό το σημείο που πολλές ομάδες συναντούν κάποια εμπόδια.

Υπάρχουν τρεις πρακτικοί περιορισμοί που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

Πρώτος οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις τείνουν να έχουν χαμηλό κεφάλαιο, συμβαίνει συχνά τα μέλη να μην είναι σε θέση να συγκεντρώσουν αρκετά δικά τους κεφάλαια, οι ίδιοι και οι αρχές τους, τους εμποδίζουν να αποδεχτούν το εξωτερικό κεφάλαιο από παραδοσιακές πηγές, όπως από τράπεζες ή από επιχειρηματίες, εκτός αυτών οι εξωτερικές πηγές συνήθως δεν ενδιαφέρονται για τους συνεταιρισμούς ούτως ή άλλως.

Δεύτερος, οι συνεταιριστές συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσία για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία είναι δύσκολη, απαιτεί τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη δουλειά.

Επιπλέον τα μέλη πρέπει να έχουν πλήρη κατανόηση των οργανωτικών και διαχειριστικών πτυχών της λειτουργίας μιας συνεταιριστικής επιχείρησης και

Τρίτος, όσοι οργανώνουν συνεταιρισμούς συχνά επιλέγουν λάθος τύπους επιχειρήσεων, καθώς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η λειτουργία μιας παραγωγικής  επιχείρησης τεχνολογίας, είναι αυτή που μας δίνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας.

Για να επηρεάσουμε πραγματικά την τοπική οικονομία πρέπει να εστιάσουμε στα προηγμένα τεχνολογικά εργοστάσια, αλλά τέτοιες επιχειρήσεις απαιτούν σημαντικές εκ των προτέρων επενδύσεις και ειδικευμένο εργατικό προσωπικό, ώστε για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς να αναπτύξουμε εργαλεία και υποστηρικτικούς πόρους που επικεντρώνονται σε τρεις τομείς, χρηματοδότηση και επιχειρηματική ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνολογία.

Στο Mondragon μπόρεσαν να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς οργανισμούς σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και έτσι μπόρεσαν να κοιτάξουν στην συνέχεια για την σύνθεση, την έμπνευση και τις ιδέες.

Λόγω αυτών των μοναδικών εργαλείων και της διασύνδεσης των επιχειρήσεων τους κατάφεραν να αναπτυχθούν από ένα ταπεινό ξεκίνημα σε ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα.

Για τη στήριξη της χρηματοδότησης και την ίδρυση συνεταιριστικών επιχειρήσεων δημιούργησαν την Kaja Laboral, ένα μέλος που ανήκει στην πιστωτική ένωση των επιχειρήσεων του συνεταιριστικού δικτύου οι οποίες συνδέθηκαν με την Kaja Laboral μέσω συμβάσεων συνεργασίας ενώσεων.

Αυτό δημιούργησε μια μεγάλη δεξαμενή διαθέσιμου κεφαλαίου, που επέτρεψε επίσης η Kaja να έχει σημαντικό έλεγχο από τις οργανώσεις-μέλη της.

Από την αρχή, η Kaja ήταν πολύ διαφορετική από τις περισσότερες πιστωτικές ενώσεις, σήμερα ανέλαβε ενεργό ρόλο βοηθώντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, επίσης ανέλαβε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν είναι απαραίτητο, λόγο αυτού, το ποσοστό αποτυχίας για τις επιχειρήσεις στο δίκτυο ήταν πολύ χαμηλό.

Το δίκτυο Mondragon ανέπτυξε επίσης μοναδικούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Το συγκρότημα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940 μια Τεχνική Σχολή, όπου οι μαθητές διδάσκονταν επαγγελματικές δεξιότητες καθώς και κοινωνικές αρχές.

Αργότερα δημιούργησαν προγράμματα που επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν ταυτόχρονα, δίνοντας τους την δυνατότητα να κερδίσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία κερδίζοντας χρήματα για την κάλυψη των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσης, τελικά σχημάτισαν ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο.

Η τεχνολογία ήταν πάντα σημαντική για το Mondragon, η ικανότητά του να παραμένει στην αιχμή της τεχνολογίας διευκολύνεται από ένα εσωτερικό τμήμα Ε & Α και μια δωδεκαριά κέντρα τεχνολογίας, οπότε αν θέλουμε να επαναλάβουμε την επιτυχία του Mondragon, πρέπει να αναπτύξουμε πόρους σε αυτούς τους τρεις τομείς, για να το επιτύχουμε αυτό, είναι πραγματικά ζήτημα σύλληψης του οράματος για το πως μπορεί να γίνει μια μεγάλη βελανιδιά ξεκινώντας ως μικρό βελανίδι.

 Τελικά μπορούμε να χτίσουμε μεγάλα δίκτυα επιχειρήσεων που ανήκουν σε εργαζόμενους, να ικανοποιήσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και μπορούμε να διασφαλίσουμε το κεφάλαιο να έχει τις ρίζες του στην  κοινότητα, παρέχοντας μια βιώσιμη πηγή θέσεων εργασίας καθώς και ένα αξιόπιστο κομπόδεμα για τους  συνταξιούχους.

Μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια συνολικά, αλλά το πρώτο βήμα σε αυτό το ταξίδι από τη θεωρία στην πράξη, είναι απλώς να συνδεθούμε με τα άτομα γύρω μας και αρχίσουμε να συζητάμε σχετικά  με αυτές τις ιδέες.

 (Υπότιτλοι Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.)     

For additional commentary, visit:

Facebook: https://www.facebook.com/OwnershipEco…

Twitter: https://twitter.com/ownershipecon

Created by David Richins

Music