SWOT Ανάλυση

SWOT Ανάλυση

SWOT Ανάλυση

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Ανάλυση SWOT» αποτελεί το τέταρτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας». Προετοιμάστηκε από τον Άρη Παπαθεοδωρόπουλο, κοινωνικό επιχειρηματία και μέλος του Dock – Συνεργατικός Χώρος Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, και παρουσιάστηκε από τη Μαίρη Μαντζίρη, μέλος της Κοιν.Σ.Επ. «κονS²επτ».
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, https://incompetech.com/music/royalty-free/faq.html
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)