Λειτουργία συνεταιρισμών – Εργαλεία Εκκίνησης Γαλανός

Λειτουργία συνεταιρισμών – Εργαλεία Εκκίνησης Γαλανός

Λειτουργία συνεταιρισμών – Εργαλεία Εκκίνησης Γαλανός

25-5-2020 Τρίτο από τα τρία Webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Coopstarter 2.0 για την κατάρτιση νέων για την δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων.
Παρουσίαση από τον κ. Γαλανό Χρυσόστομο του διοικητικού και οικονομικού μοντέλου των συνεταιρισμών και εργαλείων για την εκκίνησή συνεταιρισμών