Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών-Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων-Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός

Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών-Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων-Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός

11-5-2020 Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα Σε Κρίσεις κ. Γαλανός

11-5-2020 Πρώτο από τα τρία Webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Coopstarter 2.0 για την κατάρτιση νέων για την δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων.
Παρουσίαση από τον κ. Γαλανό Χρυσόστομο σχετικά με το Μοντέλο Λειτουργίας των συνεταιρισμών, την σύγκρισή τους με άλλα μοντέλα επιχειρήσεων και οργανώσεων και την διαχρονική τους ανθεκτικότητα σε περιόδους κοινωνικοοικονικών κρίσεων.