Εγχειρίδια συνεταιριστικής εκπαίδευσης #3

Λίστα εγχειριδίων του MATCOM που διαθέτει το Δίκτυο ΚΑΠΑ

Λίστα εγχειριδίων του MATCOM που διαθέτει το Δίκτυο ΚΑΠΑ

Εκπαιδευτικό Υλικό και Tεχνικές για την Συνεταιριστική Διαχείριση

Εκπαιδευτικό Υλικό και Tεχνικές για την Συνεταιριστική Διαχείριση (MATCOM έτη 1978-1993) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για καταναλωτικούς, αγροτικούς, πιστωτικούς, εργαζομένων συνεταιρισμούς και τον εξωτερικό συνεταιριστικό έλεγχο

Οδηγός μαθημάτων για την κατάρτιση των Στελεχών και του Προσωπικού Συνεταιρισμών Καταναλωτών

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την κατάρτιση των Στελεχών και του Προσωπικού Συνεταιρισμών Καταναλωτών

Οδηγός μαθημάτων για την κατάρτιση των Στελεχών και των Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την κατάρτιση των Στελεχών και των Μελών Επιτροπών Γεωργικών Συνεταιρισμών

Οδηγός  μαθημάτων για την κατάρτιση των Συμβούλων και των Μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την κατάρτιση των Συμβούλων και των Μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων

Οδηγός μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων

Οδηγός μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

RFLC Βασικά Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

RFLC Βασικά Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Σύντομο Εγχειρίδιο του συνεταιριστή (φαρμακοποιού) του Βασίλη Μπιρλιράκη

Σύντομο Εγχειρίδιο του συνεταιριστή (φαρμακοποιού)του Βασίλη Μπιρλιράκη

Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αχιλλέας Κοντογεώργος & Παναγιώτα Σεργάκη

Συνεταιριστική Οικονομία – Ανοικτό μάθημα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Κοντογεώργος Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Εργαστήριο: Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής

Βασικά κείμενα του Συνεταιριστικού Κέντρου OTALORA για τους δόκιμους συνεταιριστές του Ομίλoυ Mondragon

Βασικά Κείμενα του Συνεταιριστικού Κέντρου OTALORA για τους δόκιμους συνεταιριστές του Ομίλoυ Mondragon. 12 αναλυτικά κεφάλαια στα Ισπανικά (Δείτε Basic Texts)