11-5-2020 Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς, Αξίες, Αρχές, Ιστορία, σημερινά μεγέθη. κ. Βραγοτέρης

11-5-2020 Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς, Αξίες, Αρχές, Ιστορία, σημερινά μεγέθη. κ. Βραγοτέρης

11-5-2020 Πρώτο από τα τρία Webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Coopstarter 2.0 για την κατάρτιση νέων για την δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων.
Παρουσίαση από τον υποψήφιο Διδάκτορα κ. Ευάγγελο Βραγοτέρη . Εισαγωγή στους συνεταιρισμούς τις Αξίες τις Αρχές την διεθνή τους Ιστορία και το σήμερα.