1-7 Δεκεμβρίου 2019 Συνεταιριστική Εκπαίδευση στο Manchester (UK)

1-7 Δεκεμβρίου 2019 Συνεταιριστική Εκπαίδευση στο Manchester (UK)

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. συμμετείχε ως εταίρος στη διακρατική εκπαιδευτική συνεδρίαση για νέους πρεσβευτές (ambassadors), η οποία διοργανώθηκε από το έργο CoopStarter 2.0, το οποίο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Co-operative College στο Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο) από τις 2 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2019. Ο γενικός στόχος του CoopStarter 2.0 είναι η ευαισθητοποίηση   και κινητοποίηση της νεολαίας γύρω από τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, γεφυρώνοντας το χάσμα γνώσεων και εργαλείων μεταξύ των οργανώσεων νέων και των συνεταιριστικών ενώσεων.

Οι συνεργάτες μας Χρυσόστομος Γαλανός και Βαγγέλης Βραγοτέρης εκπαιδεύτηκαν ως νέοι πρεσβευτές σε μια σειρά συνεδριάσεων που περιελάμβαναν πολυάριθμες διαδραστικές δραστηριότητες και επισκέψεις σε ιστορικούς και σύγχρονους συνεταιρισμούς της περιοχής. Η αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία θα διαδοθεί στην Ελλάδα με τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων που ως στόχο έχουν την ενημέρωση της κοινότητας για τις αξίες και τις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος και την ίδρυση νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον συντονιστή του προγράμματος και όλους τους εκπαιδευτές μας για την εξαιρετική φιλοξενία και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.