6. Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος

6. Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) https://www.kanep-gsee.gr

1. Συνεταιρισμοί εργαζόμενων μετόχων
2. Συνεταιρισμοί χρηστών και συνεταιρισμοί κοινού ενδιαφέροντος
3. Συνεταιρισμοί μικροεπιχειρηματικής αλληλοβοήθειας
4. Τοπικά συστήματα συναλλαγών με την δημιουργία εναλλακτικού χρήματος
5. Αλληλέγγυα κεφάλαια
6. αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις – Ισότιμο εμπόριο