Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon

Συνεταιριστικός Όμιλος Mondragon

Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας με αναφορές στο διεθνή συνεταιριστικό κίνημα και σύντομη περιγραφή των αξιών και των αρχών του.

Παραγωγή του Συνεταιριστικού Ομίλου Mondragon. Προσαρμογή υπότιτλων από το Δίκτυο ΚΑΠΑ στο Vimeo