Τρίτη συνάντηση της σύμπραξης CoopStarter

Τρίτη συνάντηση της σύμπραξης CoopStarter

Κοπενχάγη Δανία, 28-30 Οκτωβρίου 2014

Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Π.Α. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη συνεταιριστικών οργανισμών μέσω του Ευρ. Προγράμματος Grundtvig.

Από τις 28 έως τις 30 Οκτώβριου, πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη η τρίτη συνάντηση της σύμπραξης CoopStarter. Σκοπός της σύμπραξης είναι να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες και εμπειρίες και εν συνεχεία να προτείνουμε και να αναπτύξουμε κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη μείωση της ανεργίας (κυρίως των νέων) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συνεργάτες συνέχισαν να εργάζονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων, την βοήθεια των συνεταιριστικών αναπτυξιακών οργανισμών και την παροχή καλών συμβουλών σε νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν έναν συνεταιρισμό.

Οι συνεργάτες σχεδίασαν επίσης τα εργαστήρια που θα οργανωθούν σε εθνικό επίπεδο στις χώρες τους, τους προσεχείς μήνες

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig.