Συνέντευξη μέλους του Δικτύου ΚΑΠΑ στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.)

Συνέντευξη μέλους του Δικτύου ΚΑΠΑ στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.)

Συνέντευξη μέλους του Δικτύου ΚΑΠΑ στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.)

Συνεντεύξεις Spotlight με Συνεταιριστές
Λουκάς Μπρέχας, Ιδρυτικό Μέλος και Συντονιστής του Κοινωνικού Δικτύου για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Περιφερειακή Ανάπτυξη (Δίκτυο ΚΑΠΑ),Ελληνική έκδοση συνέντευξηςΑγγλική έκδοση συνέντευξης