The Rochdale Pioneers

The Rochdale Pioneers
The Rochdale Pioneers

Μια ταινία η οποία περιγραφεί την ίδρυση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού, του συνεταιρισμού των Πρωτοπόρων του Rochdale στο Manchester το 1844.