Η ενδεδειγμένη φορολογική αντιμετώπιση των συνεταιρισμών σε 3 σχήματα

Η ενδεδειγμένη φορολογική αντιμετώπιση των συνεταιρισμών σε 3 σχήματα

Η ενδεδειγμένη φορολογική αντιμετώπιση των συνεταιρισμών σε 3 σχήματα

Όπως εφαρμόζεται στην Ισπανίας (Περιφέρεια των Βάσκων) και παρόμοια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

1ο στάδιο

Αναγνωρίζοντας την διπλή φύση των συνεταιρισμών ως Οργανώσεις και ως Επιχειρήσεις, οι οικονομικοί πόροι που αφιερώνονται για κοινωφελείς σκοπούς και ως επενδυτικό αποθεματικό των συνεταιρισμών δεν φορολογούνται.

Επισημαίνεται ότι για τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, η απόδοση του Φ.Π.Α. γίνεται σύμφωνα με την τιμή που αγόρασε τα προϊόντα ο συνεταιρισμός και όχι με την τιμή που τα προσέφερε στα μέλη του.

2ο στάδιο

Η φορολόγηση των προστατευόμενων συνεταιρισμών είναι η μισή από ότι των άλλων τύπων εταιρειών (10%).

3ο στάδιο

Ακολουθεί η διανομή στα Ταμεία του συνεταιρισμού και στα μέλη του (σε ποσοστό επιλεγόμενο από την Γενική Συνέλευση και μέχρι 70%).

Επισημαίνεται ότι η φορολόγηση των εισοδημάτων από συνεταιριστικά μερίσματα είναι μειωμένη κατά 5% σε σχέση με την φορολόγηση εισοδημάτων από άλλους τύπους εταιρειών.

Πρόταση των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) για την φορολόγηση των συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Ανεπίσημη μετάφραση στα ελληνικά, της πρότασης των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) για την φορολόγηση των συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο