Συνεταιριστικές εκδόσεις #4

Providing clean energy and energy access through cooperatives (ILO)

Providing clean energy and energy access through cooperatives

Paper on the draft Directive on a Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)

Paper on the draft Directive on a Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)

Αποστολή στο Πανεπιστήμιο του Mondragon – Έκθεση Απολογισμού

Αποστολή στο Πανεπιστήμιο του Mondragon – Έκθεση Απολογισμού

Resilience in a downturn: The power of financial cooperatives (ILO)

Resilience in a downturn: The power of financial cooperatives (ILO)

Policy Recommendations following the 2012 International Year of Cooperatives

Policy Recommendations following the 2012 International Year of Cooperatives

ICA World Declaration on Worker Cooperatives

ICA World Declaration on Worker Cooperatives

Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΙLO) – «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης-Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση»

«Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης – Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση» (Κείμενο στα Αγγλικά)

Ελληνική μετάφραση της Έκθεσης «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης – Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση»


Πρόταση του Δικτύου ΚΑΠΑ για την επιτυχή έκβαση του περάσματος της Δωδώνης στην συνεταιριστική της μορφή

Πρόταση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επιτυχή έκβαση του περάσματος της Δωδώνης, μέσω μεταβατικής περιόδου, στην συνεταιριστική της μορφή

Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για τα «Πράσινα Γιάννενα»

Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για τα «Πράσινα Γιάννενα»

Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς δραστηριότητες

Πρόταση για την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς δραστηριότητες, για την αναβίωση του θεσμού των συνεταιρισμών στον τόπο μας