Συνεταιριστικές εκδόσεις #8

Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας

Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας (ICA)

Ελληνική Μετάφραση


Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity (ICA)

Co-operative Governance Fit to Build Resilience in the Face of Complexity (ICA)

ICA Guidance Notes – Draft for Consultation (April 2015)

ICA Guidance Notes – Draft for Consultation (April 2015)

Το συνεταιριστικό επιχειρείν στο κέντρο του κόσμου

Το συνεταιριστικό επιχειρείν στο κέντρο του κόσμου

Γιατί το μοντέλο που προτείνει η συνεταιριστική ιδέα είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει

Άρθρο στην εφημερίδα Agrenda