Το Δίκτυο ΚΑΠΑ είναι μια δομή υποστήριξης

για την ανάπτυξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων

που παρέχει συμβουλευτική και κατάρτιση

σε συνεργατικά εγχειρήματα με στόχο την ανάπτυξη

της συνεταιριστικής και κοινωνικής και αλληλέγγυας

οικονομίας στην Ελλάδα.

Ενημερώνει για τα οφέλη των συνεταιρισμών

Υποστηρίζει την συνεταιριστική εκπαίδευση

Προωθεί μια ενιαία και με βάση τις Διεθνείς

Συνεταιριστικές Αρχές συνεταιριστική νομοθεσία

NEA

Περισσότερα νέα >>